Lagalegur fyrirvari

Upplýsingar á vefnum eru ekki ábyrgðarskyldar og eru settar fram af bestu vitund, en eru ekki settar fram sem áskyldir kostir viðkomandi ökutækja eða vinnuvéla og upphefja því ekki rannsóknar- og skoðunarskyldu væntanlegra kaupenda og réttmæti þeirra.

Höldur ehf. er á engan hátt ábyrgt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Höldur ehf. ábyrgist ekki að upplýsingar á vefnum séu ætíð aðgengilegar og uppfærðar, og er á engan hátt ábyrgt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum notkunar á vefnum, skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Kaupendum er bent á að fá óháðan aðila til að ástandsskoða ökutæki fyrir kaup.

Ökutæki á sölusvæði er alfarið á ábyrgð eiganda.